ΤΖΑΚΙΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

 

Palazzeti

Ενεργειακά Τζάκια Αερόθερμα Μιας Όψης


Ecomonoblocco 45 Frontale

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Θερμική Ισχύς: 11,3 kW

Θερμική Απόδοση: 80,2%

Διαστάσεις: 57x54x156εκ

Βάρος: 205kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ200

Κατανάλωση Ξύλου: 2,5-4kg/h

 

 

Monoblocco EL64 Frontale

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Θερμική Ισχύς: 13 kW

Θερμική Απόδοση: 76,9%

Διαστάσεις: 74x55x143εκ

Βάρος: 160kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ200

Κατανάλωση Ξύλου: 3-5kg/h

 

Ecomonoblocco 64 Frontale

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 13 kW

Θερμική Απόδοση: 75,2%

Διαστάσεις: 74x55x145εκ

Βάρος: 160kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ200

Κατανάλωση Ξύλου: 3-5kg/h


Ecomonoblocco 66 Frontale

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 14,7 kW

Θερμική Απόδοση: 72,7%

Διαστάσεις: 74x55x167εκ

Βάρος: 190kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ200

Κατανάλωση Ξύλου: 3-5kg/h

 

Ecomonoblocco S66 Frontale

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 13,6 kW

Θερμική Απόδοση: 78%

Διαστάσεις: 74x55x167εκ

Βάρος: 175kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ200

Κατανάλωση Ξύλου: 3-5kg/h

 

Monoblocco EL78 Frontale

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 17,8 kW

Θερμική Απόδοση: 73,2%

Διαστάσεις: 86x55x166εκ

Βάρος: 240kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 3-8 kg/h

 

Ecomonoblocco 78 Frontale

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 16,1 kW

Θερμική Απόδοση: 74,3%

Διαστάσεις: 85x55x165εκ

Βάρος: 215kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 3-8 kg/h

 

Ecomonoblocco S78 Frontale

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Θερμική Ισχύς: 15,2 kW

Θερμική Απόδοση: 80%

Διαστάσεις: 85x55x165εκ

Βάρος: 210kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 3-8 kg/h

 

 

Monoblocco EL86 Frontale

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 20 kW

Θερμική Απόδοση: 73,7%

Διαστάσεις: 100x67x165εκ

Βάρος: 230kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 4-8 kg/h

 

Ecomonoblocco 86 Frontale

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 26,5 kW

Θερμική Απόδοση: 73,9%

Διαστάσεις: 100x67x165εκ

Βάρος: 211kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 4-8 kg/h

 

Ecomonoblocco S86 Frontale

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 20,1 kW

Θερμική Απόδοση: 78,4%

Διαστάσεις: 100x68x170εκ

Βάρος: 240kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 4-8 kg/h

 

Ecomonoblocco E 16:9 Frontale

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 19 kW

Θερμική Απόδοση: 76%

Διαστάσεις: 103x52x143εκ

Βάρος: 240kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 3-6 kg/h

 

Ecomonoblocco S 25:9 Frontale

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 21,5 kW

Θερμική Απόδοση: 81,5%

Διαστάσεις: 113x53x134εκ

Βάρος: 315kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 3-6 kg/h

 

 

Ενεργειακά Τζάκια Αερόθερμα Δύο Όψεων.

 

 

Monoblocco EL64 dx/sx

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 13 kW

Θερμική Απόδοση: 76,9%

Διαστάσεις: 74x55x143εκ

Βάρος: 160kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ200

Κατανάλωση Ξύλου: 3-5 kg/h


Ecomonoblocco 64 dx/sx

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 13 kW

Θερμική Απόδοση: 75,2%

Διαστάσεις: 74x55x145εκ

Βάρος: 160kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ200

Κατανάλωση Ξύλου: 3-5 kg/h

 

Monoblocco EL78 dx/sx

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 17,8 kW

Θερμική Απόδοση: 73,2%

Διαστάσεις: 86x55x166εκ

Βάρος: 205kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 3-8 kg/h

 

Ecomonoblocco 78 dx/sx

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 16,1kW

Θερμική Απόδοση: 74,3%

Διαστάσεις: 86x55x165εκ

Βάρος: 215kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 3-8 kg/h

 

Ecomonoblocco S78 dx/sx

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 15,2kW

Θερμική Απόδοση: 80%

Διαστάσεις: 85x55x165εκ

Βάρος: 210kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 3-8 kg/h

 

Monoblocco EL86 dx/sx

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 20kW

Θερμική Απόδοση: 73,7%

Διαστάσεις: 100x67x165εκ

Βάρος: 230kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 4-8 kg/h

 

 

Ecomonoblocco 86 dx/sx

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 26,5kW

Θερμική Απόδοση: 73,9%

Διαστάσεις: 100x67x165εκ

Βάρος: 211kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 4-8 kg/h

 

Ecomonoblocco S86 dx/sx

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 20,1kW

Θερμική Απόδοση: 78,4%

Διαστάσεις: 100x68x170εκ

Βάρος: 240kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 4-8 kg/h


Ενεργειακά Τζάκια Αερόθερμα Τριών Όψεων.


Ecomonoblocco 45 Exagone

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 11,3kW

Θερμική Απόδοση: 80,2%

Διαστάσεις: 57x63x156εκ

Βάρος: 205kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ200

Κατανάλωση Ξύλου: 2,5-4 kg/h

 

Ecomonoblocco 45 Tondo

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 11,3kW

Θερμική Απόδοση: 80,2%

Διαστάσεις: 57x65x156εκ

Βάρος: 205kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ200

Κατανάλωση Ξύλου: 2,5-4 kg/h

 

Monoblocco EL64 Exagone

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 13kW

Θερμική Απόδοση: 75,2%

Διαστάσεις: 75x61x143εκ

Βάρος: 177kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ200

Κατανάλωση Ξύλου: 3-5 kg/h

 

Ecomonoblocco 64 Exagone

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 13kW

Θερμική Απόδοση: 75,2%

Διαστάσεις: 74x61x145εκ

Βάρος: 160kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ200

Κατανάλωση Ξύλου: 3-5 kg/h

 

Ecomonoblocco 66 Exagone

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 14,7kW

Θερμική Απόδοση: 72,7%

Διαστάσεις: 74x61x167εκ

Βάρος: 187kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ200

Κατανάλωση Ξύλου: 3-5 kg/h

 

Ecomonoblocco S66 Exagone

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 13,6kW

Θερμική Απόδοση: 78%

Διαστάσεις: 74x61x167εκ

Βάρος: 200kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ200

Κατανάλωση Ξύλου: 3-5 kg/h

Ecomonoblocco S66 3D

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 18kW

Θερμική Απόδοση: 80,8%

Διαστάσεις: 58x74x159εκ

Βάρος: 240kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 4 kg/h

 

Ecomonoblocco 66 Tondo

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 14,7kW

Θερμική Απόδοση: 72,7%

Διαστάσεις: 74x65x167εκ

Βάρος: 190kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ200

Κατανάλωση Ξύλου: 3-5 kg/h

 

Ecomonoblocco S66 Tondo

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 13,6kW

Θερμική Απόδοση: 78%

Διαστάσεις: 74x65x165εκ

Βάρος: 200kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ200

Κατανάλωση Ξύλου: 3-5 kg/h

 

 

Ecomonoblocco 66 180°

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 17,5kW

Θερμική Απόδοση: 72,7%

Διαστάσεις: 73x73x167εκ

Βάρος: 213kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ200

Κατανάλωση Ξύλου: 3-5 kg/h

 

Monoblocco EL78 Exagone

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 17,8kW

Θερμική Απόδοση: 73,2%

Διαστάσεις: 89x67x160εκ

Βάρος: 205kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 3-8 kg/h

 

Ecomonoblocco 78 Exagone

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 16,1kW

Θερμική Απόδοση: 74,3%

Διαστάσεις: 89x65x162εκ

Βάρος: 215kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 3-8 kg/h

 

Ecomonoblocco S78 Exagone

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 15,2kW

Θερμική Απόδοση: 80%

Διαστάσεις: 89x66x160εκ

Βάρος: 214kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 3-8 kg/h

 

Ecomonoblocco S78 3D

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 17,6kW

Θερμική Απόδοση: 78,5%

Διαστάσεις: 82x73x168εκ

Βάρος: 290kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 5 kg/h

 


 

Ενεργειακά Τζάκια Αερόθερμα Διαμπερή.

 

Ecomonoblocco 45 Bifacciale

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Θερμική Ισχύς: 11,6kW

Θερμική Απόδοση: 78,1%

Διαστάσεις: 59x61x163εκ

Βάρος: 205kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ200

Κατανάλωση Ξύλου: 2,5-4 kg/h

 

 

Ecomonoblocco 66 Bifacciale

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 17,2kW

Θερμική Απόδοση: 81,2%

Διαστάσεις: 94x54x165εκ

Βάρος: 215kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ200

Κατανάλωση Ξύλου: 3-5 kg/h

 

 

Ecomonoblocco 78 Bifacciale

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Θερμική Ισχύς: 17,2kW

Θερμική Απόδοση: 76,8%

Διαστάσεις: 94x54x165εκ

Βάρος: 215kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ200

Κατανάλωση Ξύλου: 3-6 kg/h

 

 

 

Ecomonoblocco E 16:9 Bifacciale

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 24kW

Θερμική Απόδοση: 78,2%

Διαστάσεις: 109x56x143εκ

Βάρος: 240kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 3-6 kg/h

 

 

 

 

Ecomonoblocco S 25:9 Bifacciale

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Θερμική Ισχύς: 27kW

Θερμική Απόδοση: 79,5%

Διαστάσεις: 133x55x152εκ

Βάρος: 305kg

Διάμμετρος Καπνοδόχου: Φ250

Κατανάλωση Ξύλου: 3-9 kg/h

 

Εστίες από 59-71cm

 

 

L' adrent

Γαλλικό ενεργειακό τζάκι με 7 χρόνια εγγύηση και βέβαια με την πιστοποίηση CE

Διαστάσεις

Μήκος  0.70

Βάθος  0.48

Ύψος  0.56

KW  12,Βάρος  115KG

 

cubix

Ίσια Εστία 68 cm ισχύος 10 kW και βάρους 128 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE.

 

 

 

 

Farenight


 

 

 

 

 

 

 

Rubis

Ίσια Εστία 59 cm ισχύος 10 kW και βάρους 90 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE.

 

 

 

 

Sunflam 70 με ανασυρόμενο κρύσταλλο.

Ίσια Εστία 71 cm με ανασυρόμενη πόρτα, ισχύος 12 KW και βάρους 165 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE και DIN+

Ο Αεροθάλαμος που εμφανίζεται στην εικόνα  είναι προαιρετικός.

 

 

 

Europa 70 ανασυρόμενη πόρτα

Ίσια εστία 71 cm με αριστερό ή δεξί κρύσταλλο ισχύος 15 kW nomimale και βάρους 130 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE.

 

 

 

 

 

Εστίες από 76-80cm

 

 

 

 

 

Clairflam 775

Ίσια Εστία 78 cm διπλής καύσης ισχύος 16 kW και βάρος 150 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE.

 

 

 

 

SpecialVision με ανασυρόμενο κρύσταλλο.

Ίσια εστία 78 cm με ανασυρόμενο κρύσταλλο ισχύος 14 kW και βάρους 225 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Super 8 με ανασυρόμενο κρύσταλλο.

Ίσια Εστία 80 cm με ανασυρόμενο κρύσταλλο ισχύος 16kW και βάρους 195 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE και DIN+.

Ο αεροθάλαμος που εμφανίζεται στην εικόνα είναι προαιρετικός

 


 

 

 

Vision 8 brick

Γαλλικό προιόν

Διάσταση Π80ΧΒ46ΧΥ83

Απόδοση 18kw ( σύστημα τριπλής καύσης dafs new)

Aποδοτικότητα 78%

Εγγύηση 10 χρόνια

 

Vision 8 bricks ανασυρόμενο κρύσταλλο.

Γαλλικό προιόν

Διάσταση Π80ΧΒ46ΧΥ83

Απόδοση 18kw με τριπλή καύση dafs new

Aποδοτικότητα 78%

Εγγύηση 10 χρόνια

 

Vision 8 ανασυρόμενο κρύσταλλο.

Ένα νέο προϊόν από την σειρά Black Line VISION 8 με πόρτα μόνο από κρύσταλλο κεραμικό αντοχής από 800ο – 1200ο βαθμούς.

Ισχύος nominal power 15 KW και βάρους 170kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE και DIN+

Efficiency: 73.00% (εκμετάλλευση ενέργειας ξύλου ανά κιλό)

Με το νέο σύστημα διπλής καύσης DAFS NEW φτάνουμε στα 17,4 KW

 

Vision 8 ανοιγόμενο

Ένα νέο προϊόν από την σειρά Black Line VISION 8 με πόρτα μόνο από κρύσταλλο κεραμικό αντοχής από 800ο – 1200ο βαθμούς.

Ισχύος nominal power 15 KW και βάρους 170kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE και DIN+

Efficiency: 73.00% (εκμετάλλευση ενέργειας ξύλου ανά κιλό)

Με το νέο σύστημα διπλής καύσης DAFS NEW φτάνουμε στα 17,4 KW

 

Εστίες 90cm

 

 

Flaming με inox πόρτα

Ίσια Εστία 90 cm με κομψή σχεδίαση, ισχύος 15 kW και βάρος 174 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 και με πιστοποίηση CE.

 

 

 

 

Abodi

Ίσια εστία 90 cm με δίφυλλη πόρτα.

Στην τιμή συπεριλαμβάνονται: αεροθάλαμος, 2 μοτέρ, τριπλή καύση,θερμοστάτης, ρεοστάτης  και εξαφανιζόμενες πόρτες.

Ισχύς: 23,4KW

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229, και με πιστοποίηση CE.

 

Andrea

Ισχύς: 23,4KW

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229  και με πιστοποίηση CE.

 

 

 

 

 

 

 

Clairflam 880 090

Ίσια εστία 90 cm ισχύος 18 kW και βάρους 200 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 και με πιστοποίηση CE.

 

 

 

 

Super 9 με ανασυρόμενο κρύσταλλο.

Ίσια Εστία 90 cm με ανασυρόμενο κρύσταλλο  ισχύος 18KW και βάρους 230kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE και DIN+.

 

 

 

 

 

 

Πολυγωνικές

 

 

Hexa 7

Εστία 71 cm πολυγωνική ισχύος 14 kw nomimale και βάρους 200 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE και DIN+.

Διάσταση Π73ΧΒ61Χ79

Απόδοση 14kw-16kw

Αποδοτικότητα 76%, Εγγύηση 7 χρόνια

 

Hexa 7 ανασυρόμενο κρύσταλλο.

Εστία 71 cm πολυγωνική ισχύος 14 kw nomimale και βάρους 200 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE και DIN+.

Το μοντέλο είναι κοστολογημένο με ανασυρόμενο κρύσταλλο.

Ο αεροθάλαμος που εμφανίζετε στην εικόνα είναι προαιρετικός.

 

 

 

 

 

Hexa 8 ανασυρόμενο κρύσταλλο.

Εστία 80 cm πολυγωνική ισχύος 16 kw nomimale και βάρους 250 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE και DIN+.

Το μοντέλο είναι κοστολογημένο με ανασυρόμενο κρύσταλλο.

Ο αεροθάλαμος που εμφανίζετε στην εικόνα είναι προαιρετικός.

 

 

 

 

Total vision με πόρτα ανασυρόμενη

Πολυγωνική Εστία με ανασυρόμενο κρύσταλλο ισχύος 15 kW και βάρους 245 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο 13229 με πιστοποίηση CE.

 

 

 

 

 

Στρογγυλές

 

 

 

 

Pano 7 με ανασυρόμενο κρύσταλλο.

Εστία με στρογγυλό κρύσταλλο 71 cm ισχύος 14 kw nomimale και βάρους 195kg

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE και DIN+.

Το μοντέλο είναι κοστολογημένο με ανασυρόμενο κρύσταλλο

 

 

 

Pano 7 black line

Γαλλικό προιόν

Διάσταση Π71ΧΒ46ΧΥ84

Απόδοση 17kw-19kw

Αποδοτικότητα 79%

Εγγύηση 10 χρόνια

 

Pano 7 black line ανασυρόμενο κρύσταλλο.

Γαλλικό προιόν

Διαστάση Π71Β46Υ84

Απόδοση 17kw -19kw

Αποδοτικότητα 79%

Εγγύηση 10 χρόνια

 

Splendidflam με συρόμενο κρύσταλλο.

Στρογγυλή εστία με συρόμενο κρύσταλλο 180 μοίρες  ισχύος 10 kW και βάρους 200 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εστίες Πολυμορφικές

 

 

 

Europa 7   3 όψεων με ανασυρόμενο κρύσταλλο.


Ίσια εστία 71 cm τριών όψεων ισχύος 13 kW nomimale και βάρους 130 kg.

Το μοντέλο είναι κοστολογημένο με ανασυρόμενο κρύσταλλο

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE.

 

 

 

M V 700 διαμπερές με ανασυρόμενο κρύσταλλο.

Ίσια εστία 71 cm διαμπερή  ισχύος 14 kW nomimale  και βάρους 120 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE και DIN+.

Κοστολογημένο με ανασυρόμενο κρύσταλλο

 

 

 

 

 

 

M V 800 3 όψεων  με ανασυρόμενο κρύσταλλο.

Ίσια εστία 80 cm τριών όψεων  ισχύος 15 kW nomimale και βάρους 140 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE.

Κοστολογημένο με ανασυρόμενο κρύσταλλο

 

 

 

M V 800 γάμα  με ανασυρόμενο κρύσταλλο.

 

Ίσια εστία 80 cm με αριστερό ή δεξί κρύσταλλοισχύος 16 kW nomimale και βάρους 145 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE.

Κοστολογημένο με ανασυρόμενο κρύσταλλο

 

 

 

M V 800 διαμπερές με ανασυρόμενο κρύσταλλο.

Ίσια εστία 80 cm διαμπερή ισχύος 14 kW nomimale και βάρους 140 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE.

Κοστολογημένο με ανασυρόμενο κρύσταλλο

 

 

 

 

 

 

 

M V 800 περιοπτικό με ανασυρόμενο κρύσταλλο.

Ίσια εστία 80 cm περιοπτική ισχύος 13 kW nomimale και βάρους 135 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE.

Κοστολογημένο με ανασυρόμενο κρύσταλλο

 

 

 

SpecialVision 760 διαμπερές.

Ίσια εστία 78 cm διαμπερή  ισχύος 14 kW nomimale  και βάρους 120 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE.

Κοστολογημένο με ανασυρόμενο κρύσταλλο

 

 

 

SpecialVision γάμα ανοιγόμενη.

Ίσια εστία 78 cm με αριστερό ή δεξί κρύσταλλο ισχύος 15 kW nomimale και βάρους 193 kg.

Εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό νόμο ΕΝ 13229 με πιστοποίηση CE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Εστίες τζακιού επίπεδες

 

 

 

L700 ανοιγόμενη πόρτα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εξωτ. διαστάσεις:Y 84 M 69,2 B 43,6
Διαστάσεις πρόσοψης:Y 52,3 M 69,2
Βάρος:130 kg
Απόδοση:15 kW
Διάμετρος καμινάδας:200
Καύσιμο:ξύλο
Χρώμα:ανθρακίτης
Πρόσθετα στοιχεία:Eνεργειακή Απόδοση (%):72,7 Πιστοποίηση Flamme Verte (πράσινη φλόγα), την οποία ένα προιόν λαμβάνει μόνο όταν έχει ένα ελάχιστο ενεργειακής απόδοσης 70% και εκπομπή μονοξειδίου του άνθρακα (CO) λιγότερη από 0,3%.Μαρκάρισμα CE
Περιγραφή: Εστία ενεργειακή εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο (μαντέμι). Με μπρούτζινα μέρη στην πρόσοψη. Εξοπλισμένη με τo σύστημα Vitre Propre (καθαρό κρύσταλλο) με το οποίο ένας ψεκασμός αέρα κατευθύνεται πάνω στην εσωτερική επιφάνεια του κρυστάλλου, ώστε να αποτρέψει τον καπνό και τα μικροσωματίδια από την καύση του ξύλου να πλησιάσουν το κρύσταλλο.

 

L800 εξαφανιζόμενη πόρτα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εξωτ. διαστάσεις:Y 115,6 M 79,8 B54,2
Διαστάσεις πρόσοψης:Y 58 M 79,8
Βάρος:202kg
Απόδοση:14kW
Διάμετρος καμινάδας:200mm
Καύσιμο:ξύλο
Χρώμα:ανθρακίτης
Πρόσθετα στοιχεία: Eνεργειακή απόδοση (%): 70,0 Πιστοποίηση Flamme Verte, την οποία ένα προιόν λαμβάνει μόνο όταν έχει ένα ελάχιστο ενεργειακής απόδοσης 70%. Mαρκάρισμα CE.
Περιγραφή:Εστία ενεργειακή εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο (μαντέμι). Kαύση μακράς διαρκείας. Μηχανισμός ανάρτησης της πόρτας με αντίβαρα. Εξοπλισμένη με το σύστημα Vitre Propre(καθαρό κρύσταλλο), με το οποίο ένας ψεκασμός αέρα κατευθύνεται πάνω στην εσωτερική επιφάνεια του κρυστάλλου, ώστε να αποτρέψει τον καπνό και τα μικροσωματίδια από την καύση του ξύλου να πλησιάσουν το κρύσταλλο.

 

L800 ανοιγόμενη πόρτα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξωτ. διαστάσεις: Y 95 M 79,5 B 47
Διαστάσεις πρόσοψης: Y 57,5 M 79,5
Βάρος: 165kg
Απόδοση: 15kW
Διάμετρος καμινάδας: 200mm
Καύσιμο: ξύλο
Χρώμα: ανθρακίτης

Πρόσθετα στοιχεία:Eνεργειακή Απόδοση (%):73,8 Πιστοποίηση Flamme Verte (πράσινη φλόγα), την οποία ένα προιόν λαμβάνει μόνο όταν έχει ένα ελάχιστο ενεργειακής απόδοσης 70% και εκπομπή μονοξειδίου του άνθρακα (CO) μικρότερη από 0,3%. Mαρκάρισμα CE.
Περιγραφή:Εστία ενεργειακή εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο (μαντέμι). Με μπρούτζινα μέρη στην πρόσοψη. Εξοπλισμένη με το σύστημα Vitre Propre (καθαρό κρύσταλλο) με το οποίο ένας ψεκασμός αέρα κατευθύνεται πάνω στην εσωτερική επιφάνεια του κρυστάλλου, ώστε να αποτρέψει τον καπνό και τα μικροσωματίδια από την καύση του ξύλου να πλησιάσουν το κρύσταλλο.

 

 

L900 εξαφανιζόμενη πόρτα Grand Vision

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξωτ. διαστάσεις: H1158xL900xP517,5
Διαστάσεις πρόσοψης: H1158xL900
Βάρος: 200 Kg
Απόδοση: 15 KW

Διάμετρος καμινάδας:

Καύσιμο: ξύλο

Χρώμα:
Πρόσθετα στοιχεία:

Καύση μακράς διαρκείας - Μηχανισμός εξαφάνισης με αντίβαρα

 

 

L900 Arizona εξαφανιζόμενη πόρτα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εξωτ. διαστάσεις:
Βάρος:
Απόδοση:
Διάμετρος καμινάδας:
Καύσιμο: ξύλο
Χρώμα:
Πρόσθετα στοιχεία:
Περιγραφή:

 

 

 

 

 

L1100 εξαφανιζόμενη πόρτα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξωτ. διαστάσεις: H1158xL1100xP522
Διαστάσεις πρόσοψης: Η580 x L1100
Βάρος: 265kg
Απόδοση: 20kw
Διάμετρος καμινάδας: 230mm
Καύσιμο: ξύλο
Χρώμα: ανθρακίτης
Πρόσθετα στοιχεία: Eνεργειακή Απόδοση (%):72,7 Πιστοποίηση Flamme Verte, την οποία ένα προιόν λαμβάνει μόνο όταν έχει ένα ελαχιστο ενεργειακής απόδοσης 70% Mαρκάρισμα CE.

Περιγραφή:

 

 

 

 

 

Εστίες τζακιού πρισματικές

 

 

700 πρισματική

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξωτ. διαστάσεις: H917 x L692 x P440

Διαστάσεις πρόσοψης: H520 x L692

 

Βάρος: 145 kg

Απόδοση: 14 kW

Διάμετρος καμινάδας: 200

Καύσιμο: ξύλο

Χρώμα: ανθρακίτης

Πρόσθετα στοιχεία: Eνεργειακή Απόδοση (%): 74,7 Πιστοποίηση Flamme Verte. Mαρκάρισμα CE.
Περιγραφή: Εστία ενεργειακή εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο(μαντέμι).Καύση μακράς διαρκείας.

850 πρισματική
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εξωτ. διαστάσεις: H940 x L827 x P495
Διαστάσεις πρόσοψης: H523 x L825
Βάρος: 167 kg
Απόδοση: 16 kW
Διάμετρος καμινάδας: 200
Καύσιμο: ξύλο
Χρώμα: ανθρακίτης
Πρόσθετα στοιχεία: Eνεργειακή Απόδοση (%): 71,4 Πιστοποίηση Flamme Verte. Mαρκάρισμα CE.
Περιγραφή: Εστία ενεργειακή εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο(μαντέμι).Καύση μακράς διαρκείας.

 

 

 

 

 

 

850 πρισματική εξαφανιζόμενη πόρτα


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξωτ. διαστάσεις: H1090 x L826 x P549
Διαστάσεις πρόσοψης: H523 x L825
Βάρος: 188 kg
Απόδοση: 15 kW
Διάμετρος καμινάδας: 200
Καύσιμο: ξύλο
Χρώμα: ανθρακίτης
Πρόσθετα στοιχεία: Eνεργειακή Απόδοση (%): 74,7 Πιστοποίηση Flamme Verte. Mαρκάρισμα CE.
Περιγραφή: Εστία ενεργειακή εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο(μαντέμι). Καύση μακράς διαρκείας. Μηχανισμός ανάρτησης με αντίβαρα.

 

 

 

L850 D`ANGLE ανοιγόμενη πόρτα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξωτ. διαστάσεις: H940 x L825 x P490
Διαστάσεις πρόσοψης: H523 x L825
Βάρος: 210 kg
Απόδοση: 16 kW

Διάμετρος καμινάδας:200

Καύσιμο: ξύλο
Χρώμα: ανθρακίτης
Πρόσθετα στοιχεία: Καύση μακράς διαρκείας με δεξιά όψη

Περιγραφή:

 

 

 

L850 D`ANGLE εξαφανιζόμενη πόρτα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξωτ. διαστάσεις: H940 x L825 x P490
Διαστάσεις πρόσοψης: H523 x L825
Βάρος: 245 kg
Απόδοση: 16 kW
Διάμετρος καμινάδας: 200
Καύσιμο: ξύλο
Χρώμα: ανθρακίτης
Πρόσθετα στοιχεία: Με δεξιά όψη

Περιγραφή:

 

 


L850 πρισμ. εξαφανιζόμενη με αεροθάλαμο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξωτ. διαστάσεις: Μ 82,3 Υ 109,2 Β 53
Βάρος: 196 kg

Απόδοση: 15 kw

Διάμετρος καμινάδας: 200 mm

Καύσιμο: ξύλο

Χρώμα:
Πρόσθετα στοιχεία:
Περιγραφή:

 

 

 

 


 

Εστίες τζακιού πανοραμικές

 

 

L700 ανοιγόμενη πόρτα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εξωτ. διαστάσεις:H840 x L696 x P490
Βάρος:130kg
Απόδοση:14kW
Διάμετρος καμινάδας:200mm
Καύσιμο:ξύλο
Χρώμα:ανθρακίτης
Πρόσθετα στοιχεία:

Eνεργειακή Απόδοση (%):75,51 Πιστοποίηση Flamme Verte, την οποία ένα προιόν λαμβάνει μόνο όταν έχει ένα ελαχιστο ενεργειακής απόδοσης 70% Mαρκάρισμα CE

Περιγραφή:

 

 

 

L800 panoramique

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εξωτ. διαστάσεις:H950 x L795 x P540
Διαστάσεις πρόσοψης:H575 x L795
Βάρος:177 kg
Απόδοση:15 kW
Διάμετρος καμινάδας:200
Καύσιμο:ξύλο
Χρώμα:ανθρακίτης
Πρόσθετα στοιχεία:

Καύση μακράς διαρκείας - Εστία κυκλική - Κλασσική μαντεμένια πόρτα

Περιγραφή:

 

 

 

L800 panoramique εξαφανιζόμενη πόρτα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξωτ. διαστάσεις: H1160 x L795 x P600
Διαστάσεις πρόσοψης: H580 x L795
Βάρος: 203 kg
Απόδοση: 14 kW
Διάμετρος καμινάδας: 200
Καύσιμο: ξύλο
Χρώμα: ανθρακίτης
Πρόσθετα στοιχεία: Καύση μακράς διαρκείας - Εστία κυκλική - Μηχανισμός εξαφάνισης με αντίβαρα - Κλασσική μαντεμένια πόρτα

Περιγραφή:

 

 

L800 inox

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εξωτ. διαστάσεις:H1156 x L798 x P604
Διαστάσεις πρόσοψης:L798 x H579
Βάρος:207kg
Απόδοση:14kw
Διάμετρος καμινάδας:200mm
Καύσιμο:ξύλο
Χρώμα:inox
Πρόσθετα στοιχεία:Eνεργειακή Απόδοση (%):72,7 Πιστοποίηση Flamme Verte, την οποία ένα προιόν λαμβάνει μόνο όταν έχει ένα ελαχιστο ενεργειακής απόδοσης 70% Mαρκάρισμα CE.
Περιγραφή:

 

 

 


 

Εστίες τζακιού διαμπερής

 

 

L800 πανοραμική DF

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εξωτ. διαστάσεις:Y 95 M 79,5 B 66,3
Διαστάσεις πρόσοψης:Y 57,5 M 79,5
Βάρος:191 kg
Απόδοση:15 kW
Διάμετρος καμινάδας:200mm
Καύσιμο:ξύλο
Χρώμα:ανθρακίτης
Πρόσθετα στοιχεία: Eνεργειακή Απόδοση (%):70,0 Πιστοποίηση Flamme Verte(πράσινη φλόγα), την οποία ένα προιόν λαμβάνει μόνο όταν έχει ένα ελάχιστο ενεργειακής απόδοσης 70%. Mαρκάρισμα CE.
Περιγραφή: Εστία ενεργειακή εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο (μαντέμι). Με μπρούτζινα μέρη στην πρόσοψη. Εξοπλισμένη με το σύστημα Vitre Propre (καθαρό κρύσταλλο) με το οποίο ένας ψεκασμός αέρα κατευθύνεται πάνω στην εσωτερική επιφάνεια του κρυστάλλου, ώστε να αποτρέψει τον καπνό και τα μικροσωματίδια από την καύση του ξύλου να πλησιάσουν το κρύσταλλο.

 

 

L800 επίπεδη DF

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εξωτ. διαστάσεις:Y 95 M 79,5 B 51,4
Διαστάσεις πρόσοψης:Y 57,5 L 79,5
Βάρος:164 kg
Απόδοση:15 kW
Διάμετρος καμινάδας:200mm
Καύσιμο:ξύλο

Χρώμα: ανθρακίτης
Πρόσθετα στοιχεία: Eνεργειακή Απόδοση (%):70,0 Πιστοποίηση Flamme Verte, την οποία ένα προιόν λαμβάνει μόνο όταν έχει ένα ελάχιστο ενεργειακής απόδοσης 70%. Mαρκάρισμα CE.
Περιγραφή: Εστία ενεργειακή εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο (μαντέμι). Με μπρούτζινα μέρη στην πρόσοψη. Εξοπλισμένη με το σύστημα Vitre Propre (καθαρό κρύσταλλο) με το οποίο ένας ψεκασμός αέρα κατευθύνεται πάνω στην εσωτερική επιφάνεια του κρυστάλλου, ώστε να αποτρέψει τον καπνό και τα μικροσωματίδια από την καύση του ξύλου να πλησιάσουν το κρύσταλλο.

L700 επίπεδη DF
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εξωτ. διαστάσεις:Y 87 M 69,2 B 47
Διαστάσεις πρόσοψης:Y 52 M 69,2
Βάρος:137 kg
Απόδοση:10 kW
Διάμετρος καμινάδας:200mm
Καύσιμο:ξύλο
Χρώμα:ανθρακίτης
Πρόσθετα στοιχεία: Eνεργειακή Απόδοση (%):70,0 Πιστοποίηση Flamme Verte, την οποία ένα προιόν λαμβάνει μόνο όταν έχει ένα ελάχιστο ενεργειακής απόδοσης 70%. Mαρκάρισμα CE.
Περιγραφή: Εστία ενεργειακή εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο (μαντέμι). Με μπρούτζινα μέρη στην πρόσοψη. Εξοπλισμένη με το σύστημα Vitre Propre (καθαρό κρύσταλλο) με το οποίο ένας ψεκασμός αέρα κατευθύνεται πάνω στην εσωτερική επιφάνεια του κρυστάλλου, ώστε να αποτρέψει τον καπνό και τα μικροσωματίδια από την καύση του ξύλου να πλησιάσουν το κρύσταλλο.

 

 

 

 

Εστίες τζακιού διάφορες

 

 

800x600 απομίμηση δέρμα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εξωτ. διαστάσεις:Y 88,1 M 80 B 46,8
Βάρος:140kg
Απόδοση:15kw
Διάμετρος καμινάδας:200mm
Καύσιμο:ξύλο
Χρώμα:ανθρακίτης
Πρόσθετα στοιχεία:Eνεργειακή Απόδοση(%):72,7 Πιστοποίηση Flamme Verte ,την οποία ένα προιόν λαμβάνει μόνο όταν έχει ένα ελάχιστο ενεργειακής απόδοσης 70%.Mαρκάρισμα CE.
Περιγραφή:Εστία ενεργειακή εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο(μαντέμι). Εξοπλισμένη με το σύστημα Vitre Propre(καθαρό κρύσταλλο), με το οποίο ένας ψεκασμός αέρα κατευθύνεται πάνω στην εσωτερική επιφάνεια του κρυστάλλου, ώστε να αποτρέψει τον καπνό και τα μικροσωματίδια από την καύση του ξύλου να πλησιάσουν το κρύσταλλο.                           Επιπλέον διαθέτει την νέα τεχνολογία Post Combustion που περιλαμβάνει: 1. Eίσοδο φρέσκου αέρα από την πλάτη 2. Ο αέρας προθερμαίνεται στο μεσοδιάστημα των δύο πλατών 3. Ψεκασμός του θερμού αέρα στο χώρο καύσης. Αυτή η πρόσθετη παροχή θερμού αέρα στο χώρο καύσης, δημιουργεί ανάφλεξη σε μια δευτερογενή καύση στα κατάλοιπα που κατευθύνονται προς την έξοδο, πετυχαίνοντας μείωση του CO(0,3%), πλήρη καύση, καθώς και εντυπωσιακή φλόγα, μειώνοντας παράλληλα την μόλυνση της ατμόσφαιρας.

 

750x750

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εξωτ. διαστάσεις:Y 89,5 M 75 B 45,8
Διαστάσεις πρόσοψης:Y 75 M75
Βάρος:175kg
Απόδοση:14kw
Διάμετρος καμινάδας:200mm
Καύσιμο:ξύλο
Χρώμα:ανθρακίτης
Πρόσθετα στοιχεία:Eνεργειακή Απόδοση (%):72,7 Πιστοποίηση Flamme Verte, την οποία ένα προιόν λαμβάνει μόνο όταν έχει ένα ελαχιστο ενεργειακής απόδοσης 70%.Mαρκάρισμα CE. Διατίθεται και με πλαίσιο inox
Περιγραφή:Εστία ενεργειακή εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο(μαντέμι). Εξοπλισμένη με το σύστημα Vitre Propre(καθαρό κρύσταλλο), με το οποίο ένας ψεκασμός αέρα κατευθύνεται πάνω στην εσωτερική επιφάνεια του κρυστάλλου, ώστε να αποτρέψει τον καπνό και τα μικροσωματίδια από την καύση του ξύλου να πλησιάσουν το κρύσταλλο. Επιπλέον διαθέτει την νέα τεχνολογία Post Combustion που περιλαμβάνει: 1. Eίσοδο φρέσκου αέρα από την πλάτη 2. Ο αέρας προθερμαίνεται στο μεσοδιάστημα των δύο πλατών 3. Ψεκασμός του θερμού αέρα στο χώρο καύσης. Αυτή η πρόσθετη παροχή θερμού αέρα στο χώρο καύσης, δημιουργεί ανάφλεξη σε μια δευτερογενή καύση στα κατάλοιπα που κατευθύνονται προς την έξοδο, πετυχαίνοντας μείωση του CO(0,3%), πλήρη καύση, καθώς και εντυπωσιακή φλόγα, μειώνοντας παράλληλα την μόλυνση της ατμόσφαιρας.

 

 

Εστίες τζακιού K.EVO

 

 

K EVO 120 ΚΕΝΤΡΙΚΟ

 

 

Ενεργειακό, αερόθερμο και οικολογικό, κλειστού τύπου με πόρτα.
Πιστοποιημένο με 7 χρόνια γραπτή εγγύηση και άριστο και άμεσο Service.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ:126x65x175h/cm

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ:18.6KW/16.000Kcal/h

ΒΑΡΟΣ: 228kg

ΑΠΟΔΟΣΗ: 78%

KAΠΝΟΔΟΧΟΣ: από 350cm έως 550cm = 250cm διατομή καπνοδόχου, από 550cm  και   πάνω  = 200cm διατομή καπνοδόχου

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: 150m2

 

 

 

K EVO 100 ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Ενεργειακό, αερόθερμο και οικολογικό, κλειστού τύπου με πόρτα.
Πιστοποιημένο με 7 χρόνια γραπτή εγγύηση και άριστο και άμεσο Service.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ:101x65x175h/cm

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ:18.6KW/16.000Kcal/h

ΒΑΡΟΣ: 218kg

ΑΠΟΔΟΣΗ: 78%

KAΠΝΟΔΟΧΟΣ: από 350cm έως 550cm = 250cm διατομή καπνοδόχου, από 550cm  και   πάνω  = 200cm διατομή καπνοδόχου

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: 150m2

 

 

 

K EVO 80 ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Ενεργειακό, αερόθερμο και οικολογικό, κλειστού τύπου με πόρτα.
Πιστοποιημένο με 7 χρόνια γραπτή εγγύηση και άριστο και άμεσο Service.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ:86x65x175h/cm

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ:18.6KW/16.000Kcal/h

ΒΑΡΟΣ: 203kg

ΑΠΟΔΟΣΗ: 78%

KAΠΝΟΔΟΧΟΣ: από 350cm έως 550cm = 250cm διατομή καπνοδόχου, από 550cm  και   πάνω  = 200cm διατομή καπνοδόχου

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: 150m2

 

 

 

K EVO 80 ΑΡΙΣΤΕΡΟ-ΔΕΞΙ

Ενεργειακό, αερόθερμο και οικολογικό, κλειστού τύπου με πόρτα.
Πιστοποιημένο με 7 χρόνια γραπτή εγγύηση και άριστο και άμεσο Service.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ:92x65x175h/cm

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ:18.6KW/16.000Kcal/h

ΒΑΡΟΣ: 200kg

ΑΠΟΔΟΣΗ: 78%

KAΠΝΟΔΟΧΟΣ: από 350cm έως 550cm = 250cm διατομή καπνοδόχου, από 550cm  και   πάνω  = 200cm διατομή καπνοδόχου

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: 150m2

 

 

 

K EVO 80 ΠΡΙΣΜΑ

Ενεργειακό, αερόθερμο και οικολογικό, κλειστού τύπου με πόρτα.
Πιστοποιημένο με 7 χρόνια γραπτή εγγύηση και άριστο και άμεσο Service.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ:97x65x175h/cm

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ:18.6KW/16.000Kcal/h

ΒΑΡΟΣ: 203kg

ΑΠΟΔΟΣΗ: 78%

KAΠΝΟΔΟΧΟΣ: από 350cm έως 550cm = 250cm διατομή καπνοδόχου, από 550cm  και   πάνω  = 200cm διατομή καπνοδόχου

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: 150m2

 

 

 

K EVO 80 ΤΡΙΠΛΕΥΡΟ

Ενεργειακό, αερόθερμο και οικολογικό, κλειστού τύπου με πόρτα.
Πιστοποιημένο με 7 χρόνια γραπτή εγγύηση και άριστο και άμεσο Service.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ:98x65x175h/cm

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ:18.6KW/16.000Kcal/h

ΒΑΡΟΣ: 201kg

ΑΠΟΔΟΣΗ: 78%

KAΠΝΟΔΟΧΟΣ: από 350cm έως 550cm = 250cm διατομή καπνοδόχου, από 550cm  και   πάνω  = 200cm διατομή καπνοδόχου

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: 150m2

 

 

 

 

 

 

 

 


ΤΖΑΚΙΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012. All Rights Reserved.
Developed by Site-Com.